Letnie remonty na szlakach

W tym roku Tatrzański Park Narodowy chce przeznaczyć 3 mln zł na remonty górskich szlaków turystycznych i przebudowę parkingu przy drodze do Morskiego Oka. Władze parku starają się o pozyskanie funduszy unijnych na ten cel.

TPN zamierza dokończyć zeszłoroczne prace na szlakach przerwane nadejściem zimy. TPN planuje także dostosowanie do wymogów osób niepełnosprawnych szlaku biegnącego z Zakopanego koło tamy na potoku Bystra pod Nosalem i dalej do Kuźnic.

Największe zmiany czekają jednak szlak prowadzący do Morskiego Oka, a w szczególności parking na Palenicy Białczańskiej, gdzie turyści idący do Morskiego Oka pozostawiają samochody. Ten szlak jest najliczniej odwiedzany przez turystów.

Remont parkingu będzie polegał głównie na wymianie nawierzchni i montażu odwodnienia oraz separatorów do odprowadzania substancji ropopochodnych. Dodatkowo zmodernizowana zostanie infrastruktura turystyczna w tym miejscu; powstanie centrum obsługi ruchu turystycznego. Niestety jednak liczba miejsc parkingowych nie wzrośnie.

Warto dodać przy tej okazji, że na remonty szlaków Tatrzański Park Narodowy przeznacza pieniądze pozyskane z wpływów za bilety wstępu na teren Parku.